EMEĞİN EVRENSEL GÜCÜ HAK-İŞHAK-İŞ Konfederasyonu, 22 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da kurulmuştur. HAK-İŞ'in biri KKTC'de olmak üzere 21 sendikası ve 850 bini aşkın üyesi bulunmaktadır. HAK-İŞ, ITUC, ETUC ve TUAC gibi uluslararası sendikal hareketin saygın ve aktif bir üyesidir.

HAK-İŞ'in yürüttüğü sendikal mücadelenin temelini, insan, emek ve demokrasi oluşturmaktadır. Çünkü HAK-İŞ, sosyal diyalog ve sosyal ortaklığa dayanan, kararlı, ilkeli, sorumlu bir sendikacılık anlayışına sahiptir.

HAK-İŞ, 48 yıllık tarihinde, emeğin gerçek biçimde örgütlenmesinin mücadelesini vermiştir. Endüstriyel ilişkilerde özgün modeller ortaya koymuştur. Yüzyılın yükselen değerlerinin gerisinde kalmamış, aksine bu değerlere; yerelle, küreseli birleştiren "yeni yorumlar" getirmiştir.

HAK-İŞ Konfederasyonu yeni endüstriyel ilişkiler kültürünün geliştirilmesi ihtiyacına sürekli vurgu yapmış ve bu doğrultuda cesur politikalar geliştirmiştir.

HAK-İŞ, "uzlaşma" ve "menfaat paralelliği" ilkesinden hareketle, demokrasinin sivil inisiyatiflerin artmasıyla güçleneceğine olan inancını bütün platformlarda dile getirmiştir.

Son yıllarda küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyada büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşanmaktadır. Bu süreç, endüstri ilişkiler sistemini ve sendikal hareketi de etkisi altına almıştır. Sendikalar açısından bu süreçte eski ezber ve alışkanlıklardan kurtulup, değişime ve gelişime ayak uydurmak, tenkit etmek yerine teklif üretmek, klasik anlayış yerine yenilikçi fikirler oluşturmak, sendikal mücadeleye yeni boyutlar ve ufuklar kazandırmak temel bir amaç olmuştur.

HAK-İŞ ve üye sendikaları; siyasal, ekonomik, kültürel, toplumsal ve sosyal alanda yaşanan değişim sürecinde ülkemiz sendikal hareketinde yeni bir vizyon gerekliliğine inanmakta, yeni bakış açısıyla yol haritasını hazırlamakta ve uygulamaya koymaktadır. Bu kapsamda HAK-İŞ, çalışma hayatının her alanında yeni modeller ve yeni politikalar üretme çabasındadır. HAK-İŞ, adil gelir dağılımı ve refah toplumu; güçlü sosyal güvenlik, sosyal koruma, sosyal içerme, katılımcı sosyal diyalog daha fazla ve daha liberal bir demokrasi ve herkes için daha fazla ve etkin eğitim, siyasi ve ekonomik istikrar, insan odaklı sosyal politika, insan onuruna yaraşır düzgün işler ve istihdam, azalan işsizlik, güçlü birey, güçlü toplum, her emekçi için daha fazla sendikal hak, özgürlük ve örgütlülük talepleri için mücadele vermektedir.

HAK-İŞ bilgi sendikacılığı, hizmet sendikacılığı gibi yeni ve vizyona dayalı sendikal anlayışları öne çıkarmaktadır. Dört ayda bir çıkarılan HAK-İŞ Dergisi ile hakemli ve bilimsel içerikli HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi başta olmak üzere çok sayıda eğitim ve kültür yayınına imza atmaktadır. HAK-İŞ sendikal mücadelesiyle birlikte ülkemiz çalışma hayatının bugünkü ve gelecekteki sorunlarına ve ihtiyaçlarına cevap verebilecek özgün ve örnek proje çalışmalarına imza atarak birçok ilki gerçekleştirmektedir.

Bu ilklerden birini de Kültür Sanat Komitemiz tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığımızın da katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz ve artık gelenekselleşen HAK-İŞ 13. Kısa Film Yarışması oluşturmaktadır. HAK-İŞ 5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışmamız da Kültür Sanat Komitemiz tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla gerçekleşmekte ve gelenekselleşme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.

HAK-İŞ
KONFEDERASYONU
"Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ile hazırlanan bu projenin içeriği hiçbir surette Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk (destek alan) Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na aittir."

;
© 2024